Algemene Voorwaarden BamBam Opleidingen

Algemeen
Onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op het intellectuele eigendom, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord betekenen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. BamBam Studio en BamBam Opleidingen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke site dan ook waarnaar binnen deze site gelinkt of verwezen is.

Workshops en cursussen
Annuleren van een reeds betaalde workshop of cursus dient uiterlijk 48 uur voor aanvang te geschieden per e-mail. De annuleringskosten bedragen 10% van het totale cursusgeld (et aftrek van eventuele software). U krijgt het cursus geldt binnen vier weken retour op het bankrekening nummer waarmee u het cursusgeld heeft voldaan. Als u binnen de 48 uur annuleert, of als u niet komt opdagen zonder te annuleren binnen de vastgestelde tijd is restitutie van het totale cursusgeld niet mogelijk. 

Betaling
Alle workshops dienen vooraf betaald te worden. De datum die u heeft laten vastleggen in het aanvraagformulier is een voorlopige datum. In de bevestiging email vindt u een factuur welke u binnen 7 dagen dient te voldoen.

Zodra uw betaling aan BamBam Studio ontvangen is wordt de datum officieel voor u vastgelegd. Indien wij geen betaling ontvangen hebben binnen 7 dagen, gaat BamBam Opleidingen er van uit dat u geen interesse meer heeft in een cursus of workshop en de voorlopige datum wordt weer beschikbaar voor andere cursisten.

Wilt u alsnog een cursus boeken, dient u opnieuw het aanvraag formulier in te vullen. Het is ten strengste verboden foto, video en of geluidsopnames te maken voor tijdens of na afloop een workshop of cursus.

Ook het kopiëren, doorgeven of uitlenen van eventueel verkregen lesmateriaal in ten strengste verboden. Tegen elke vorm van misbruik hier beschreven wordt aangifte gedaan. Voor de gehele website geldt: typfouten, afwijkende productinformatie en wijziging of foutief vermelden van prijzen voorbehouden. Prijzen op de cursus en workshop pagina’s zijn de daadwerkelijke prijzen. De prijzen op de gehele website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.